GEMOTIVEERD EN ZINVOL WERKEN IN TEAL ORGANISATIES

GEMOTIVEERD EN ZINVOL WERKEN IN TEAL ORGANISATIES

GEMOTIVEERD EN ZINVOL WERKEN IN TEAL ORGANISATIES

De beste motivatie voor medewerkers is autonomie en vertrouwen.

Uit ervaring weet ik hoe een gedreven, loyale en betrokken medewerker, door macht en controle, stilletjes aan alle energie kan verliezen en verandert in een uitvoerder die geen initiatief meer durft te nemen. Vanuit mijn overtuiging dat het anders kan en moet, ben ik op zoek gegaan naar andere samenwerkingsvormen. Samenwerkingsvormen die enerzijds bedrijfsleiders ondersteunen in hun zoektocht naar flexibiliteit en wendbaarheid en anderzijds de betrokkenheid en werkvreugde bij medewerkers verhogen.

Tomorrow’s leaders will not lead dictating from the front, nor pushing from the back. They will lead from the centre –  from the heart. ,- Rasheed Ogunlaru

ORGANISATIEVERNIEUWING ALS ANTWOORD ?

In het baanbrekende managementboek ‘Reinventing Organizations’ beschrijft Frederic Laloux een nieuw type organisatie. Teal of Cyaan genoemd. Deze ‘teal’ organisaties werken anders en zijn daardoor flexibeler en wendbaarder.

Het basisprincipe van organisatievernieuwing is dat organisaties gezien worden als levende organismen. Een levend organisme groeit … het woord zegt het al, organisch. Er is geen centrale sturing maar er is wel een helder idee waartoe het allemaal dient. Denk aan een menselijk lichaam. In een lichaam is er niemand die beslist wanneer de cellen vervangen moeten worden of hoe laat er gestart moet worden met de spijsvertering. En toch gebeurt het gewoon. Omdat het lichaam bezig is met het hogere doel: ‘het individu in leven houden’.

Teal organisaties, hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

  • Het hogere evolutieve doel is leidend
    De organisatie is zich zeer bewust van de reden van haar bestaan. Welk doel wil de organisatie dienen ?  Dit doel of bestaansreden vormt de basis voor alle beslissingen en keuzes.
  • Zelfsturing
    Medewerkers worden niet meer gezien als mensen die in het gareel gehouden moeten worden, maar als bronnen van potentie, als mensen die genoeg kennis en expertise hebben om zelfstandig beslissingen te nemen.
  • Heelheid
    ‘Heelheid’ betekent dat mensen er helemaal mogen zijn in de organisatie, met al hun intelligentie, talenten, emoties, intuïties, ….