Organisatie Coaching

“Uw organisatie klaarstomen voor de toekomst? Maak uw organisatie wendbaar en weerbaar door samen met uw medewerkers te innoveren, slimmer te werken en duurzaam te ondernemen.”

Resultaatgericht organiseren

Het is geen sinecure om in een organisatie een wendbare koers te varen met enerzijds het kompas stevig in de hand en anderzijds flexibel genoeg om snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Ook in uw organisatie kunnen alle neuzen in dezelfde richting staan en kan er ruimte zijn om met veel verantwoordelijkheidszin beslissingen te nemen op alle niveaus. Hoe kan een organisatie zinvol transfereren naar een cultuur van co-creatie en zelfsturende teams?

>> Inside-O stapt in uw organisatie!

De sleutel tot succes is een samenwerkingsmodel waarbij iedereen ongeacht zijn takenpakket of functie zorg draagt voor het evolutieve doel van de organisatie. Elke werknemer wordt ingezet, geactiveerd en geëngageerd zodat hiërarchische en statische structuren in uw organisatie afgevlakt kunnen worden. Inside-O wil samen met u dit transformatietraject doorlopen en uw organisatie flexibeler en wendbaarder maken zodat u klaar bent voor de toekomst van vandaag en morgen.

Inside-O voor starters en gevestigde waarden

Bent u een jonge innovatieve organisatie met ambitieuze doelen en groeiplannen? Bent u een KMO of onderneming die wil inzetten op gemotiveerde werknemers, het nieuwe werken en duurzaam ondernemen? Heeft u het gevoel dat uw bedrijf na jaren is vastgeroest? Inside-O neemt uw organisatie mee in een duurzaam groeitraject waarbij elke klant kan rekenen op een unieke aanpak voor een unieke organisatie.

Wat kan Inside-O voor uw organisatie betekenen?

Inside-O bekijkt uw organisatie als een geheel waarin de interacties en relaties tussen alle stakeholders, zowel binnen als buiten de organisatie, een invloed hebben op de interne werking van uw organisatie. We gaan blokkeringen opzoeken, energie vrijmaken, competenties benutten en inzetten op heelheid en verbondenheid.

Innovatie, co-creatie, disruptie, zelfsturende teams en digitale transformatie… buzz-woorden die op elke beleidstafel van een organisatie (zouden moeten) liggen. Inside-O bekijkt de context en de omstandigheden in z’n geheel en maakt uw organisatie klaar voor de nieuwe tendensen van morgen.

Inside-O werkt aan een actief besluitvormingsproces op alle niveaus in uw organisatie en werkt de bottlenecks in uw bedrijf weg. Veranderingen worden niet langer als bedreigingen gezien, maar als opportuniteiten om sneller te schakelen. Collega’s krijgen de autonomie om inefficiënties te transformeren naar zinvolle processen.

Medewerkers die weten wat er van hen verwacht wordt en daar ook de volledige vrijheid en verantwoordelijkheid voor krijgen, ervaren een grotere betrokkenheid en tevredenheid.

Contacteer ons