Team Coaching

“De veerkracht van uw organisatie verhogen? Connecteer en empower uw teams!”

Teamwork & transformatie

Goed functionerende teams kunnen een organisatie liften en voortstuwen. Maar wat als de logge structuren en processen de energie en de dynamiek uit uw teams halen? Zijn er interne spanningen of is er een kloof tussen millennials en oudere werknemers? Blokkeren er teamleden op bepaalde veranderingsprojecten of weigeren ze hun schouders te zetten onder nieuwe bedrijfsdoelen?

>> Inside-O stapt in uw organisatie!

Een team met gemotiveerde medewerkers waarvan de neuzen in dezelfde richting staan. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Onze focus? Veranderingstrajecten implementeren, zelfsturende teams ontwikkelen, inzetten op co-creatie en innoverende projecten op poten zetten die volledig gedragen worden door het team zelf. Door uw collega’s te connecteren met elkaar en met de bestaansreden van de organisatie verhoogt u de veerkracht in uw organisatie.

Inside-O voor alle teams

Bent u een groeiende starter, een stevige KMO of een bedrijf met honderden werknemers? Inside-O komt eerst luisteren, observeren en analyseren. Daarna zetten we de ankerpunten uit in functie van het doel van de organisatie om de verschillende teams op weg te zetten naar zelfsturing en efficiënt teamwork. Dynamiek, veerkracht en verbondenheid zijn de kernwoorden.

Wat kan Inside-O voor uw organisatie betekenen?

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderingen. De creativiteit, het probleemoplossend vermogen en de betrokkenheid van alle collega’s in een team is meer dan ooit nodig om flexibel en wendbaar te zijn. Inside-O maakt de shift in uw organisatie om zelfsturende teams te faciliteren.

Lopen uw meetings met uw team niet van een leien dakje? Urenlange meetings zonder resultaat? De kans is groot dat er iets schort in de besluitvormingsprocessen van de teamvergaderingen. Inside-O analyseert de vergaderingen van uw team en stuurt bij. Kleine veranderingen met een grote impact voor uw bedrijf en uw medewerkers!

Authentiek en coachend leiderschap is de sleutel tot succes voor uw organisatie. Empower uw team door in te zetten op individuele sterktes. Uw team is een verzameling van mensen en talenten die optimaal presteren in optimale omstandigheden. Inside-O biedt de nodige handvaten om werknemers individueel te activeren zodat ze het beste geven aan hun team.

Contacteer ons